مجموعه توصیه‌ها و راهکارهای تدریس معلمان در فضای مجازی
معرفی شده توسط دکتر طوفانی‌نژاد در قسمت ۲۶ مدرسه ایران


تقدیم به تمام معلمان ایران‌زمین

دریافت بسته تدریس اورژانسی