مدرسه ایران

در جستجوی مدرسه‌ی ایرانی

۵ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

معلم پژوهنده

 


پنجاهمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی معلم پژوهنده می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۳۰ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر اقبال قاسمی پویا هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش حضور یافتند. در این قسمت چگونگی تأسیس مراکز پژوهشی آموزش پرورش و استنادات پژوهشی سند تحول، تعریف معلم پژوهنده و پژوهش در عمل، ضرورت تربیت معلم پژوهنده و نحوه تقدیر از معلمان پژوهنده مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

مدیریت مهدکودک‌ها

 


چهل و نهمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی مدیریت مهدکودک‌ها می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ٢٣ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر ابراهیم طلایی پژوهشگر حوزه کودک و دکتر مجتبی همتی‌فر پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت علل شکل‌گیری مهدهای کودک، آسیب‌های موجود در مدیریت چندپارچه‌ی مهد و نیاز به مدیریت واحد در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود

نسل سلیمانی‌ها

 


چهل و هشتمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی دانش‌آموزان نسل سلیمانی‌ها می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۱۶ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر حسن ملکی معاون وزیر آموزش پرورش، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی و دکتر حسن جعفریان پژوهشگر حوزه فلسفه تعلیم تربیت حضور یافتند. در این قسمت ویژگی‌های شهید سلیمانی، موانع شناخت ایشان و راهکارهای تربیت نسل سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.
.

تربیت جنسی

 


چهل و هفتمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی تربیت جنسی می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۹ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد و دکتر سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و سلامت جنسی حضور یافتند. در این قسمت نحوه صحیح تربیت جنسی، چالش‌های خانواده‌ها در موجهه با این موضوع، لزوم رویارویی با آسیبهای جنسی به عنوان مسأله و نه بحران و لزوم تدوین طرح جامع تربیت جنسی بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.
.

سند تحول آموزش و پرورش

 


چهل و ششمین قسمت از مدرسه ایران باحضور وزیر اسبق آموزش و پرورش به بررسی سند تحول بنیادین می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، علی اصغر فانی عضو شورای‌عالی آموزش و پرورش و موسی بیات، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت ضمن بیان تاریخچه‌ای از روند نگارش و تصویب سند ملی و سند تحول بنیادین در دولت‌های مختلف، موانع اجرای سند تحول از جمله فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بی توجهی به مدرسه محوری مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.