چهل و پنجمین قسمت از مدرسه ایران باحضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه، به بررسی بودجه آموزش و پرورش می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲۵ آذر ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت اهمیت بودجه در رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴، مقایسه بودجه آموزش و پرورش با بودجه سایر نهادهای دولتی، توجه به ترازبندی معلمین و مهندسی نیروی انسانی و مطالبه از دولت و مجلس برای تنظیم بودجه متناسب با نیازهای آموزش و پرورشمورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.