پنجاهمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی معلم پژوهنده می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۳۰ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر اقبال قاسمی پویا هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش حضور یافتند. در این قسمت چگونگی تأسیس مراکز پژوهشی آموزش پرورش و استنادات پژوهشی سند تحول، تعریف معلم پژوهنده و پژوهش در عمل، ضرورت تربیت معلم پژوهنده و نحوه تقدیر از معلمان پژوهنده مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.