چهل و یکمین قسمت از مدرسه ایران به گفتگو با وزیر آموزش و پرورش می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش حضور یافت. در این برنامه مشکلات معلمان و دانشجویان فرهنگیان، وضعیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مسائل گوناگون حوزه تعلیم و تربیت بررسی شد. همچنین پرسش‌هایی از سوی دانش‌آموزان و معلمان مطرح شد که در قسمت چهل و یکم، وزیر آموزش و پرورش به آنها پاسخ خواهد داد.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.